Elonen Engineering

image

Elonen Engineering- Projektinhallinta- ja suunnittelupalvelut

Olemme mukana toteuttamassa yrityksenne investointi- ja kunnossapitoprojekteja vakaalla ammattitaidolla, yhdistettynä kustannustehokkaaseen ajattelutapaan.

Palveluvalikoimamme sisältää tarvittaessa kaikki projektin vaiheet esisuunnittelusta käyttöönottoon saakka:  • Esisuunnittelu
  • Projektisuunnittelu
  • Budjetin ja aikataulun suunnittelu
  • Toimittajien kilpailutus
  • Valmistuksen valvonta
  • Asennusvalvonta
  • Dokumentointi
  • Käyttöönotto

Suunnittelijamme ovat käytettävissänne kaikissa omissa toimitiloissanne tapahtuvissa suunnitteluhankkeissa.

Asiakkaitamme ovat mm. Tuotannollista toimintaa harjoittavat teollisuusyritykset, voimalaitokset, Teollisuuden laitteisto- ja järjestelmätoimittajat, sekä telakka- ja Offshoreteollisuus.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisää potkua ja ajatuksia projektin eri vaiheisiin seuraavista linkeistä:

Korkein palvelutaso

image

Leopardin nopeudella, tehokkuudella ja pitkäjänteisyydellä toteutamme yrityksenne vaativimmatkin projektit kokonaisuudessaan.

Projektihallinnassa on paljolti kyse kilpailevien vaatimusten tasapainottamisesta. Projektilla on tietyt tavoitteet laajuuden, ajan ja kustannusten suhteen, ja projektinhallinta pyrkii huomioimaan ja tasapainottamaan nämä tarpeet. Vastaavasti yhtenä haasteena on niiden sidosryhmien havaitseminen, joiden tarpeet ja odotukset eroavat toisistaan. Tarpeet tässä asiayhteydessä tarkoittavat julkilausuttuja vaatimuksia; julkilausumattomat vaatimukset puolestaan ovat odotuksia.